| AUTOMASJON & ROBOTIKK  – SERVICE & SUPPORT

RobotStudio

robotstudio

ABB RobotStudio

Offline programmering er den beste måten å maksimere fortjenesten ved investering i robotsystemer!

Med ABB’S simulerings- og programmeringssoftware, RobotStudio, kan man både programmere og simulere fra kontoret, uten å stoppe produksjonen.

 RobotStudio tilbyr funksjoner for å øke lønnsomheten til robotsystemet gjennom oppgaver som øving, programmering og optimalisering, uten å påvirke produksjonen.

 

Bruk av RobotStudio har mange fordeler, dette er noen;

– Lav risiko
– Raskere oppstart
– Kortere overgang
– Økt produktivitet

 RobotStudio er bygd på ABB VirtualController-plattformen, en eksakt kopi av den faktiske programvaren som kjører robotene i produksjon.

 Dette gjør at veldig realistiske simuleringer kan utføres, ved hjelp av ekte robotprogrammer og konfigurasjonsfiler som er identiske med de som brukes på gulvet.