| ROBOTLØSNINGER

GJ Machine er ABB Robotics systemintegratør med partneravtale med Robot Norge og kan levere gode robotløsninger.

I tillegg er vi systemintegratører for Universal Robots i samarbeid med Norsk Cobot Senter for coboter.

Vi skreddersyr komplette løsninger som omfatter robot, programmering, visionteknologi, transportører og annen nødvendig utrustning.

Våre konstruktører utvikler gripere som håndterer kundespesifikke produkter, som kan tilpasses flere forskjellige produkter og som kan ha ulike funksjoner integrert.

Et godt samarbeid med våre samarbeidspartnere er viktig for oss. Derfor gjør vårt samarbeid med RobotNorge og ABB at vi leverer overlegen robotteknologi. Vårt felles mål er å promotere ABBs robotteknologi til det norske markedet.

GJ Machine bruker ABB sitt store produktspekter. Med alt fra store roboter som kan palletere og løfte opp til 800 kg, til ABBs Flexpicker som kan utstyres med visionkamera system for plukking av småposer på transportbånd.

ABB har et helhetlig produktspekter spesial laget for matproduksjon i næringsmiddelindustrien. I fiskeoppdrett er det nå helt vanlig å palletere EPS-kasser med ABB roboter. Andre anvendelser er under utvikling.

KOLLABORATIVE ROBOTAPPLIKASJONER

GJ Machine har samarbeidsavtale med Norsk Cobotsenter og er systemintegrator på Universal Robots.

Cobots fra UR tilbyr fleksibel automasjon til produksjoner i alle størrelser. Fra montering til maling, fra skruoppgaver til merking, fra emballering til polering, fra sprøytestøping til sveising, og ellers nesten alle behandlingsoppgaver du kan komme på.

Våre robotarmer kan hjelpe deg å øke produktiviteten og gjøre dere konkurransedyktig på det globale markedet.

Fordeler med å robotisere din produksjon

  • Høyere produksjonstakt

  • Minimere arbeidsintensive og HMS-belastede oppgaver

  • Kortere gjennomløpstider, omstillinger og større feksibilitet, med færre produkter i arbeid

  • Jevnere og bedre kvalitet og oversiktlig leveringstid

  • Økt produksjon med samme eller lavere bemanning

  • Redusere kostnader per produsert komponent, lav nedbetalingstid og lang levetid

Hvem som helst kan kjøpe en industrirobot, det er noe annet å ønske seg en smart produksjonsløsning.