| ROBOTLØSNINGER

Vi skreddersyr komplette løsninger som kan omfatte robot, programmering, visionteknologi, transportører og annen nødvendig utrustning. Gripere som håndterer kundespesifikke produkter utvikles av våre konstruktører, gjerne tilpasset flere forskjellige produkter eller med flere forskjellige funksjoner innebygget.

Vårt samarbeid og støtte med RobotNorge og ABB gjør at vi leverer overlegen robotteknologi.

GJ Machine har lang erfaring i å implementere ABB robotløsninger til mange ulike oppgaver. Som pakking, plukking, materialhåndtering, sveising, overflatebehandling og palletering

Fordeler med å robotisere din produksjon

  • Høyere produksjonstakt

  • Minimere arbeidsintensive og HMS-belastede oppgaver

  • Kortere gjennomløpstider, omstillinger og større feksibilitet, med færre produkter i arbeid

  • Jevnere og bedre kvalitet og oversiktlig leveringstid

  • Økt produksjon med samme eller lavere bemanning

  • Redusere kostnader per produsert komponent og lav nedbetalingstid og lang levetid

Hvem som helst kan kjøpe en industrirobot, det er noe annet å ønske seg en smart produksjonsløsning.