| ROBOTLØSNINGER

GJ Machine er ABB Robotics systemintegratør med partneravtale med Robot Norge og kan levere gode robotløsninger.

Vi skreddersyr komplette løsninger som omfatter robot, programmering, visionteknologi, transportører og annen nødvendig utrustning.

Våre konstruktører utvikler gripere som håndterer kundespesifikke produkter, som kan tilpasses flere forskjellige produkter og som kan ha forskjellige funksjoner innebygget.

Et godt samarbeid med partnere er viktig for oss. Derfor gjør vårt samarbeid og støtte med RobotNorge og ABB at vi leverer overlegen robotteknologi. Vårt felles mål er å promotere ABBs robotteknologi til det norske markedet.

GJ Machine bruker ABB`s store produkt spekter. Med alt fra store roboter som kan palletere og løfte opp til 800 kg, til ABBs Flexpicker som kan utstyres med vision kamera system for  plukking av småposer på transportbånd.

ABB har et helhetlig produktspekter spesial laget for matproduksjon i næringsmiddelsindustrien. I fiskeoppdrett er det nå helt vanlig å palletere fiskekasser med ABB roboter. Andre anvendelser er under utvikling.

Fordeler med å robotisere din produksjon

  • Høyere produksjonstakt

  • Minimere arbeidsintensive og HMS-belastede oppgaver

  • Kortere gjennomløpstider, omstillinger og større feksibilitet, med færre produkter i arbeid

  • Jevnere og bedre kvalitet og oversiktlig leveringstid

  • Økt produksjon med samme eller lavere bemanning

  • Redusere kostnader per produsert komponent, lav nedbetalingstid og lang levetid

Hvem som helst kan kjøpe en industrirobot, det er noe annet å ønske seg en smart produksjonsløsning.