| TRANSPORTØRER- OG LOGISTKKLØSNINGER

Leveranse til Vartdal Plast. Flytting og transport av flykasser med automasjon, robotplukking, transport og digitaleløsninger.

Kasser fra de er laget, blir transportert, merket og stablet på lager, for så robot destabling klargjort for automatisk lasting inni vogntoget.

Det finnes mange løsninger for forflytting. Du har et ønske, vi kommer med gode løsninger.