Museum

Vitenfabrikken i Sandnes med ny hengebane fra GJM AS

Hengebane med automasjonssystem!

Her velger besøkende selv hvilken vogn de vil se og bruker touch screen for å forflytte den vognen de vil se utstyr på,

som da automatisk kommer fram til stasjon.