hengebane (1)Hengebane med automasjonssystem!

Her velger besøkende selv hvilken vogn

de vil se og bruker touch screen for å forflytte

den vognen de vil se utstyr på som da automatisk

kommer fram til stasjon.

 

 

 

 

NSJ12_KOPPEMASKIN