Smøreprodukter

Næringsmiddelgodkjente smøremidler!

Vi fører dette produktet! Les mer om disse produktene på hjemmesiden til Jax!

JAX fikk som første firma  USDA-sertifisering allerede i 1962.

Produktene inneholder det banebrytende virkestoffet Micronox, et egenutviklet additiv som forhindrer mikrobiell oppvekst i smøre-middelet.

Patogene mikroorganismer – et økende problem?

I næringsmiddelindustrien er det viktig å eliminere sykdomsfremkallende mikroorganismer.

Ny matvarelov
Den 1. januar 2006 ble alle EU land underlagt et nytt direktiv som gjelder for all næringsmiddelproduksjon i EU området.

NSF – en viktig retningsgiver for produsenter av næringsmidler. Hent sertifikater.

Les mer på hjemmesiden til Jax!