GJM AS har ansvarsområdet Sogn & Fjordane og Møre & Romsdal med 24t vakt på transportbånd fra Transmeca! 

side 5 jan 14 kopi