Bakeri

Problemet i denne bransjen er servise personell i utland som mange andre bedrifter har. Vi reparerer og bygger om sånn at det er funksjonelt for våre kunder. De vet at de kan ringe oss for servise og reparasjoner.

Men her er og mye annet vi kan levere, så ta kontakt!

Vi bygger om og tar service på maskiner til bakeribransjen.